Księży Dwór, 16.08.2023 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

 1. Filip Hanna
 2. Orzechowska Pola

Lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Oddziału Przedszkolnego w Kurkach na rok szkolny 2023/2024

 1. Jakielska Karolina
 2. Jaskulski Mikołaj
 3. Kalisz Julia
 4. Ojdowska Rozalia

Lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Oddziału Przedszkolnego w Wysokiej na rok szkolny 2023/2024

 1. Grabek Filip
 2. Stryjek Ignacy
 3. Ryska Pola

Lista dzieci niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

 1. Chylińska Kalina
 2. Chylińska Zofia
 3. Szulc Marcel
 4. Szulc Oliwier

Lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Kisinach na rok szkolny 2023/2024

1.Rutkiewicz Julia

Lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

1.Baranowski Stanisław

2. Barszcz Liliana

3.Barwińska Zuzanna

4.Brydziński Fabian

5. Fabisiak Hubert

6.. Fetka Szymon

7. Obłuda Nadia

8.Sobiech Maja

9. Szramka Magdalena

10. Urbańska Julia Małgorzata

Lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Kurkach na rok szkolny 2023/2024

1.Kulczyński Grzegorz

2. Rojewski Szymon

3. Śliwińska Pola

4. Kowalczyk Nadia

5. Ostrowski Filip

Lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Wysokiej na rok szkolny 2023/2024

1.Sawula Marcelina

2. Wojteczek Lena

3. Bartkowska Michalina

Lista dzieci nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Kisinach  na rok szkolny 2023/2024

1.Umińska Natalia

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Kisinach na rok szkolny 2023/2024

 1. Umińska Natalia
 2. Rutkiewicz Julia

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

 1. Baranowski Stanisław
 2. Obłuda Nadia
 3. Brydziński Fabian
 4. Fabisiak Hubert
 5. Barszcz Liliana
 6. Fetka Szymon
 7. Sobiech Maja
 8. Barwińska Zuzanna
 9. Urbańska Julia Małgorzata
 10. Szramka Magdalena

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Kurkach na rok szkolny 2023/2024

 1. Kulczyński Grzegorz
 2. Rojewski Szymon
 3. Śliwińska Pola
 4. Kowalczyk Nadia
 5. Ostrowski Filip

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Wysokiej na rok szkolny 2023/2024

 1. Sawula Marcelina
 2. Wojteczek Lena
 3. Bartkowska Michalina

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Wysokiej na rok szkolny 2023/2024

1.Grabek Filip

2. Ryska Pola

3. Stryjek Ignacy

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Kurkach na rok szkolny 2023/2024

1.Ojdowska Rozalia

2. Kalisz Julia

3. Jaskulski Mikołaj

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

1.Szulc Oliwier

2. Szulc Marcel

3. Chylińska Zofia

4. Chylińska Kalina

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
30.01.2023 r.—-
2Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r. do godz. 15:00—-
3Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13.03.2023 r. do 24.03.2023 r. do godz. 15:00od 07.08.2023 r. do 11.08.2023 r. do godz. 15:00
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 27.03.2023 r. do 30.03.2023 r. do godz. 15:00do 15.08.2023 r. do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego.31.01.2023 r. do godz. 15:0016.08.2023 r. do godz. 15:00
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.do 14.04.2023 r. do godz. 15:00do 23.08.2023 r. do godz. 15:00
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.19.04.2023 r. do godz. 15:0028.08.2023 r. do godz. 15:00