Lista przyjętych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze

na rok szkolny 2024/2025

 1. Motyka Julia
 2. Pawelska Jagoda
 3. Rożek Hanna
 4. Szramka Rafał
 5. Szulc Oliwier
 6. Wojteczek Mikołaj

Lista przyjętych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Kurkach

na rok szkolny 2024/2025

 1. Ferenc Brajan
 2. Lipowska Alicja

Lista przyjętych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Wysokiej

na rok szkolny 2024/2025

 1. Dawid Bianka
 2. Tupaj Aleksandra Julia
 3. Wyźlic Antoni                                                

Lista przyjętych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Kisinach

na rok szkolny 2024/2025

 1. Barwiński Tymon

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Księżym Dworze
na rok szkolny 2024/2025

 1. Motyka Julia
 2. Pawelska Jagoda
 3. Rożek Hanna
 4. Szramka Rafał
 5. Szulc Oliwier
 6. Wojteczek Mikołaj

Lista zakwalifikowanych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Kurkach
na rok szkolny 2024/2025

 1. Ferenc Brajan
 2. Lipowska Alicja

Lista zakwalifikowanych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Wysokiej
na rok szkolny 2024/2025

 1. Dawid Bianka
 2. Tupaj Aleksandra Julia
 3. Wyźlic Antoni

Lista zakwalifikowanych dzieci do Punktu Przedszkolnego w Kisinach
na rok szkolny 2024/2025

 1. Barwiński Tymon

Księży Dwór, dnia 19.01.2024 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych do kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 do oddziału i punktów przedszkolnych

Lista dzieci zakwalifikowanych do kontynuowania wychowania przedszkolnego
w Punkcie Przedszkolnym w Kisinach

 1. Chmielewska Feustyna
 2. Grabińska Hanna
 3. Lipka Szymon
 4. Rogowicz Anastazja
 5. Rutkiewicz Julia
 6. Soboczyński Adam
 7. Stańczak Dominik
 8. Żywiec Jakub

Lista dzieci zakwalifikowanych do kontynuowania wychowania przedszkolnego
w Oddziale Przedszkolnym w Księżym Dworze

 1. Barwińska Zuzanna
 2. Barszcz Liliana
 3. Brązert Oliwia
 4. Brydziński Fabian
 5. Bułak Antonina
 6. Fabisiak Hubert
 7. Filip Hanna
 8. Obłuda Nadia
 9. Orzechowska Pola
 10. Sawula Ada
 11. Sobiech Maja
 12. Szramka Magdalena
 13. Fetka Szymon
 14. Urbańska Julia

Lista dzieci zakwalifikowanych do kontynuowania wychowania przedszkolnego
w Punkcie Przedszkolnym w Kurkach

 1. Jaskulski Mikołaj
 2. Kalisz Julia
 3. Kolczyński Maksymilian
 4. Kowalczyk Nadia
 5. Kulczyński Filip
 6. Kulczyński Grzegorz
 7. Kowalczyk Kuba
 8. Ojdowska Rozalia
 9. Śliwiński Aleks
 10. Śliwińska Pola
 11. Rojewski Szymon

Lista dzieci zakwalifikowanych do kontynuowania wychowania przedszkolnego
w Punkcie Przedszkolnym w Wysokiej

 1. Bartkowska Michalina
 2. Bakuła Stanisław Jan
 3. Grabek Filip
 4. Leoniak Miłosz
 5. Janik Helena
 6. Płocharski Maks
 7. Ryska Pola
 8. Sawula Marcelina
 9. Stryjek Antonina Barbara
 10. Srtyjek Ignacy
 11. Walesiak Przemysław
 12. Walewacz Adrian
 13. Wesołowska Adrianna
 14. Wojteczek Lena

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do punktów przedszkolnych  i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
  29.01.2024 r.
2Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.od 05.02.2024 r.
do 16.02.2024 r.
do godz. 15:00
3Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 04.03.2024 r.
do 15.03.2024 r.
do godz. 15:00
od 05.08.2024 r.
do 09.08.2024 r.
do godz. 15:00
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 18.03.2024 r.
do 22.03.2024 r.
do godz. 15:00
do 14.08.2024 r.
do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych. Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego.
03.04.2024 r.
do godz. 15:00
19.08.2024 r.
do godz. 15:00
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.do 17.04.2024 r.
do godz. 15:00
do 23.08.2024 r.
do godz. 15:00
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych23.04.2024 r.
do godz. 15:00
26.08.2024 r.
do godz. 15:00