Dzień Patrona Szkoły

Dnia 20 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Patrona. Celem uroczystości było popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Część artystyczną w formie montażu słowno-muzycznego przygotowali uczniowie klas: V, VII ( Aleksandra Borkowska, Aleksandra Rogozińska, Kacper Nadarzyński, Oliwier Mroczkowski, Nikodem Baranowski, Alicja Zera, Hanna Makiłła, Katarzyna Szczypińska, Katarzyna Grabińska). Prezentując sylwetkę Janusza Korczaka, uczniowie przypomnieli jakim człowiekiem był Nasz Patron. Wspomniano idee wielkiego przyjaciela dzieci, zasłużonego pedagoda, lekarza i pisarza Janusza Korczaka. W rocznicę tego wydarzenia corocznie obchodzony jest dzień, kiedy w szczególny sposób przypomina się i czci tę niezwykłą postać. Na koniec głos zabrała p. Dyrektor Urszula Cieślińska dziękując za przygotowanie apelu. Pani Dyrektor poprosiła przedstawicieli uczniów, aby złożyli kwiaty pod tablicą upamietniającą to wydarzenie z przed lat. Część artystyczną przygotowała p. Kamila Leoniak, scenografię p. Anna Nadwodna.

Marzena Cedlerska

„Poznaj Polskę”
Nasza szkoła po raz kolejny brała udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Szkoła otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki do Trójmiasta dla klas IV – VIII, która odbyła się w dniach 6–7–8.06.2021 r.

Wycieczkę rozpoczęliśmy dnia 06.06.2022 r. zbiórką pod szkołą o godzinie 6.40. Wyjazd autokarem w kierunku Trójmiasta nastąpił o godzinie 7.00. Pierwszym punktem jaki zwiedzaliśmy było Westerplatte. Następnie udaliśmy się do Hotelu SCSK Gdańsk w celu zakwaterowania. O godzinie 16.00 zwiedzaliśmy przez dwie godziny Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. O godzinie 18.30 zwiedzaliśmy z przewodnikiem Gdańską Starówkę i był to nasz ostatni punkt edukacyjny tego dnia. Dnia 07.06.2022 r. po śniadaniu o godzinie 8.00 wyruszyliśmy w kierunku Gdyni. O godzinie 10.00 przez dwie godziny korzystaliśmy z wynalazków w Centrum Nauki Experyment. Około godziny 13.00 dojechaliśmy do Gdańskiej Oliwy. Tam wysłuchaliśmy koncertu organów w Katedrze Oliwskiej, które odbywają się cyklicznie każdego dnia o równych godzinach, a następnie zwiedzaliśmy Park Oliwski podziwiając jego przyrodę. Był to nasz ostatni punkt edukacyjny tego dnia. Około godziny 17.00 zjedliśmy obiadokolację i udaliśmy się na plażę w Gdańsku – Brzeźno. Dnia 08.06.2022 r.  po śniadaniu o 8:30 wykwaterowaliśmy się do godziny 10:00. Później udaliśmy się na Gdańską Starówkę w celu zakupienia pamiątek. Następnie o godzinie 13:00 w Muzeum Morskim w Gdańsku na „ołowiance” odbyliśmy lekcję edukacyjną „Gdzie ta Kieja”, dzięki której poznaliśmy statek towarowy „Sołdek”. Po lekcji około godziny 15:00 wyruszyliśmy w kierunku Księżego Dworu i dotarliśmy na miejsce o godzinie 18:30. Nie wystąpiły żadne trudności związane z realizacją działań.

Kampania „Toksyczność w otoczeniu”

Nasza szkoła w miesiącu maju 2022 r. wzięła udział w kampanii profilaktycznej „Toksyczność w otoczeniu”, której głównym celem jest rozpoznanie toksycznych zachowań, depresji oraz radzenia sobie z problemami. Na zajęciach, wychowawcy klas oraz pedagog szkolny, wykorzystując otrzymany pakiet materiałów multimedialnych, przekazywali uczniom klasy IV-VIII wiedzę na temat emocji, jak nie ulegać złym wpływom toksycznych osób oraz jak wychodzić obronną ręka z konfliktowych sytuacji. Uczniowie dowiedzieli się jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Na podsumowanie przeprowadzonej kampanii otrzymaliśmy Certyfikat Akademii Edukacji „Perfekt”.

Koordynatorem programu był pedagog szkolny Pani Ewa Wiśniewska.

Wybieramy nowa szkołę

27 maja 2022 r. uczniowie ósmoklasiści odwiedzili Zespół Szkól Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4. Uczniowie zostali zapoznani z kierunkami kształcenia oraz uczestniczyli w lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli uczących w szkole. Na koniec uczniowie zwiedzili całą szkołę. Wszyscy z uśmiechami na twarzy wrócili do szkoły na pozostałe zajęcia. Opiekunem wyjazdu była Pani Ewa Wiśniewska.

Egzamin ósmoklasisty jak chleb powszedni…

W tym roku (2022) egzaminy odbyły się 24,25 i 26 dnia maja. Przystąpiło do nich czterdzieścioro uczniów (z klasy VIII A  11 dziewcząt i 8 chłopców, z VIII B 8 dziewcząt i 13 chłopców). Codziennie około godziny ósmej rano przybywali do szkoły, by przed dziewiątą zająć wylosowane w ich imieniu przez nauczyciela miejsce w jednym z czterech rzędów stolików. Wyznaczeni uczniowie szli z nauczycielem po materiały egzaminacyjne przechowywane w szafie pancernej. Gdy wskazówki zegara pokazywały dziewiątą, odpieczętowywali arkusze egzaminacyjne. Ten ceremoniał powtarzał się każdego dnia. Zmieniał się tylko zdawany przedmiot i czas trwania egzaminu (język polski 120 minut, matematyka 100, język angielski 90). Nawet do stresującej sytuacji można się przyzwyczaić, toteż uczniowie z dnia na dzień oswajali się z tą nową dla nich sytuacją. Kolejne egzaminy na nowym etapie kształcenia będą już traktowali jak chleb powszedni. Tym bardziej, że egzaminy odbyły się bez zakłóceń, wszyscy uczniowie do nich przystąpili, nikt się nie spóźnił, materiały dotarły nienaruszone, nie trzeba było używać rezerwowej płyty na części z języka angielskiego. Teraz pozostało czekać na plony zasianych maczkiem liter na egzaminacyjnych arkuszach….

Mariola Balicka

Konkurs z języka angielskiego Easy English

11 maja 2022 roku w Burkacie odbył się IV Gminny Konkurs z języka angielskiego Easy English.

Naszą szkołę reprezentowała grupa 5 uczniów:

Szpejna Nikola klasa VII

Wiśniewska Zuzanna klasa VII

Spiżewska Karina klasa VIII a

Zera Zuzanna klasa VIII a

Kocięda Klaudia klasa VIII b

Jakubowski Wojciech klasa VIII b

Uczniowie konkurowali indywidualnie rozwiązując test leksykalno- gramatyczny oraz grupowo w mieszanych drużynach złożonych z uczniów ze wszystkich szkół w Gminie Działdowo.

Wielkie brawa dla Kariny Spiżewskiej, która zdobyła tytuł I wice mistrza języka angielskiego.

Sprawozdanie z wycieczki do Torunia
11.05.2022 r.
Dnia 11.05.2022 r. klasa IV i klasa V wraz z opiekunami: p. Kamila Leoniak, p. Anna Nadwodna, p. Szymon Krzykowski uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wizytą w Muzeum Piernika gdzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach wypieku pierników. Następnie poznawaliśmy miejsca wpisane na listę UNSCO jakim jest Gotycka Starówka w Toruniu. Uczniowie poszerzali wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących we Wszechświecie podczas wizyty w Planetarium. Na koniec ze świetnymi humorami spożyliśmy posiłek w MC Donald.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – etap powiatowy

29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W rywalizacji udział wzięło 42 uczestników. Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem w OTWP udział wzięli uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało 4-osobowe jury: mł. kpt. Jakub Poniatowski, mł. kpt. Krzysztof Kordek (obaj z Komendy Powiatowej PSP w Działdowie), dh Mieczysław Ruciński – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie oraz Maciej Goryszewski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Działdowie.

W pierwszym etapie uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym składającym się z 40 pytań. Następnie przeprowadzone zostały eliminacje ustne, których celem było wyłonienie zwycięzców poszczególnych grup.
Naszą szkołę reprezentowało aż czworo uczniów:
Jakub Stępka kl. IV,
Maja Rudnicka klasa IV,
Zuzanna Zera kl. VII A,
Wiktoria Lipowska kl. VIII A.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Anna Nadwodna

Zbiórka na rzecz Ukrainy 01.03.2022r. – 04.03.2022r.

Od poniedziałku do piątku nasza szkolna społeczność gromadziła dary dla mieszkańców Ukrainy ciągle przebywających w swojej ojczyźnie. Zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak i pracownicy obsługi z wielkim zaangażowaniem włączyli się w to szlachetne przedsięwzięcie. Akcja przybrała szeroki rozmach. Z dumą patrzyliśmy na rosnący każdego dnia stos darów. Zgromadzono duży transport z żywnością, środkami pierwszej pomocy, wodą, kocami, artykułami chemicznymi, środkami czystości itp. Liczna grupa uczniów z nauczycielami pakowała i zabezpieczała zebrane produkty przez prawie trzy godziny. Zapał malujący się na twarzy naszych pracujących przy pakowaniu wolontariuszy pokazywał, jak bardzo zależy im na wsparciu tych, których bezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą jest zagrożone. Zebrane produkty trafiły do Urzędu Gminy w Działdowie skąd transport ruszył w dalszą podróż.

Iwona Rogozińska

„Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego

Zarząd Powiatu Działdowskiego w lutym 2021 r. ogłosił Konkurs pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”. Celem Konkursu było promowanie wśród społeczności lokalnej zakładania łąk kwietnych jako alternatywy dla trawników, propagowanie ekologicznego znaczenia terenów zielonych, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców i ogółu społeczności lokalnej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w środowisku lokalnym na temat zalet i korzyści zakładania łąk kwietnych. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: w I kategorii „szkoły podstawowe” i w II kategorii „szkoły ponadpodstawowe”.

W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu dokonał wyboru laureatów w każdej kategorii, przyznając następujące miejsca poszczególnym szkołom za zaprojektowanie, założenie i utrzymanie łąki kwietnej. Cieszymy się bardzo gdyż Nasza Szkoła zdobyła III miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 500 zł.

„W poszukiwaniu historii”

W dniu 6 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Ruszkowie odbyła się gra terenowa pt: „W poszukiwaniu historii”.Celem gry było upamiętnienie podpisania Konstytucji 3 Maja
i rozbudzenie zainteresowania historią Polski. W grze wzięło udział 6 drużyn – byli to uczniowie szkół podstawowych: Ruszkowa, Sławkowa, Burkatu, Księżego Dworu, Uzdowa, Petrykóz, W trakcie trwania gry uczestnicy wykonywali zadania na kolejnych punktach trasy: między innymi uzupełniali krzyżówki, wykreślanki, układali puzzle, tworzyli plakaty, nagrywali filmik z odśpiewania utworu: „Witaj majowa jutrzenko” i odpowiadali na pytania dotyczące historii Polski. Wszyscy uczestnicy po skończonej zabawie bawili się jedząc kiełbaski z grilla i pyszne ciasta. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w grze oraz pamiątkowe medale.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie:

 1. Maciej Stryjek – klasa 8B
 2. Błażej Barwiński – klasa 8A
 3. Katarzyna Szczypińska – klasa 7
 4. Dominik Wiśniewski – klasa 6
 5. Kacper Nadarzyński – klasa 5
 6. Maria Bartkowska – klasa 5

Powiatowy konkurs fotograficzny

„Zimowi twardziele w mojej miejscowości

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Uzdowie im. A. Mickiewicza, Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz EUROPE DIRECT Olsztyn działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej. Celem konkursu było podniesienie świadomości przyrodniczej oraz rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży gatunkami ptaków zimujących w miejscowości uczestników i ich przystosowaniem do warunków środowiska poprzez prezentację prac fotograficznych. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu działdowskiego. Zadaniem było wykonanie zdjęcia, podanie miejsce jego wykonania oraz  gatunek ptaka przedstawionego na zdjęciu (nazwa polska). Lauretami konkursu w kategorii 0-III zostali Oskar i Wiktor Wróbel, którzy 27.04.2022 r. uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu konkursu

POMAGAMY Z SERCEM

Przy szkole znajduje się metalowe serce na plastikowe nakrętki. Czerwoną, metalową instalację w kształcie serca trudno przeoczyć. Wspólnie zadbajmy o to by nasze „Narkętkowe Serce” biło mocno. Liczy się każda nakrętka. Można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to być nakrętki, np. po napojach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemniku zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów. Zasada jest prosta: opakowania segregujemy, a przynosimy do szkoły tylko nakrętki. Wysiłek niewielki, a efekty są bezcenne, możemy je oddać potrzebującym. To doskonały materiał na surowiec wtórny i sposób na pomoc charytatywną.

Z góry dziękujemy i zachęcamy do takiego czynienia dobra.

Niech nasze SERCE zapełnia się!

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w Naszej szkole 4 maja 2022 r. Apel upamiętniający to wydarzenie rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przypięli na tę okazję kotyliony. Uczniowie klasy 8a przedstawili w formie scenek okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziewczynki z klasy 4-tej wykonały utwór pt: „Polska flaga” a szkolny zespół taneczny uświetnił całą uroczystość występem w choreografii Pana Szymona Krzykowskiego. Poza tym opracowano gazetkę szkolną, która informowała społeczność szkolną o założeniach ustawy, zapoznawała z sylwetkami twórców konstytucji oraz jej znaczeniu dla dziejów narodu polskiego. Prowadząca apel – Maria Brzóska poinformowała zgromadzonych o znaczeniu pozostałych świąt majowych: Święta Pracy i Święta Flagi.

Uroczystość przygotowała Pani Iwona Rogozińska.

Iłowo – wycieczka zawodoznawcza

Dnia 28 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy VIII a wraz z opiekunem Panią Ewą Wiśniewską uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zespołu Szkół Technicznych w Iłowie – Osada. Uczniowie uczestniczyli w debacie z przedstawicielami zawodów takich jak: leśnik, informatyk, kosmetolog. Przedstawiciele zawodów zapoznali uczniów z charakterem i rodzajem pracy oraz zachęcali uczniów do podjęcia nauki na tych kierunkach. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznanie się z wyposażeniem sal i pracowni szkolnych. Uczniowie uczestniczyli w konkursie sportowo – technicznym „Talent s Day 2022”, w którym zajęli III miejsce.

Ostatnim punktem wyjazdu był udział uczniów w pikniku, na którym był poczęstunek w postaci grilla. Wszyscy mile spędzili czas i bezpiecznie wrócili do szkoły.

Opiekun

Ewa Wiśniewska

Turniej gier i zabaw

 „Gry i zabawy ruchowe” dla uczniów klas I – III

Dnia 5 kwietnia 2022 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Uzdowie odbył się IX Gminny Turniej „Gry i zabawy ruchowe” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Działdowo.

W zawodach wzięło udział 7 drużyn ze szkół podstawowych z miejscowości:

 • Burkat,
 • Księży Dwór,
 • Petrykozy,
 • Ruszkowo,
 • Sławkowo,
 • Turza Wielka,
 • Uzdowo.

Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w poszczególnych konkurencjach. Należy podkreślić ogromną ważność motoryki wśród dzieci i to już od najmłodszych lat.


W klasyfikacji końcowej zajęliśmy II miejsce

 szkołę reprezentowali:

Jaroński Aleksander

Steyka Aleksander

Mieczławska Wanesa

Szpejna Zofia

Jaroński Patryk

Mieczławski Jakub

Lipowska Maja

Pawlak Patrycja

Nagrodą za pierwsze trzy miejsca były puchary i medale. Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.

MISTRZ ORTOGRAFII

31 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Petrykozach.

Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej.

W konkursie brały udział następujące uczennice:

W kategorii I-III – Patrycja Pawlak

W kategorii V-VI – Aleksandra Borkowska

W kategorii VII – VIII – Zuzanna Wiśniewska

Nasze uczennice spisały się na „medal”  zdobywając I i II miejsce .

Patrycja Pawlak zdobyła  I miejsce w kategorii I – III, a Zuzanna Wiśniewska II miejsce w kategorii VII-VIII.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe 

Walentynki 2022 rok

Dnia 14 lutego obchodzimy Walentynki inaczej Święto Zakochanych. Patronem tego święta, jest Święty Walenty. Tradycja Walentynek wywodzi się z starożytnego Rzymu, ale przetrwała do dziś! 14 lutego zakochani składają sobie życzenia oraz przekazują upominki. W tym roku z okazji Walentynek w Naszej szkole działała tradycyjna „poczta walentynkowa”. Uczniowie wrzucali do przygotowanej skrzynki anonimowe liściki, które dostarczane były adresatom podczas długiej przerwy. Poza tym Samorząd Uczniowski udekorował hol szkolny czerwonymi serduszkami.

Jasełka 2021

„Jest taki dzień”

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich waśniach i sporach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej szkoły tradycyjnie jak co roku wystawili jasełka bożonarodzeniowe.17 grudnia 2021 roku na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się jasełka szkolne, które zostały zorganizowane w dwóch grupach wiekowych: dla oddziału przedszkolnego i kl. I-IV oraz dla kl. V-VIII. Motywem przewodnim tegorocznych jasełek była poezja ks. Jana Twardowskiego. Wiersze o tematyce bożonarodzeniowej były przeplatane pięknymi kolędami, które wprowadziły nas w klimat Świąt Narodzenia Pańskiego- największego Daru Boga dla ludzi. Cały program przygotowany został przez uczniów kl. VII i indywidualnych solistów pod okiem p. Beata Dembowskiej. W trakcie uroczystości zaszczycił nas swoją obecnością Pan Wójt Gminy Działdowo Mirosław Zieliński, który złożył całej społeczności szkolnej  świąteczne życzenia i przywiózł słodkie upominki. Ponadto na zakończenie jasełek wystąpił szkolny zespół taneczny DANCE STAR, który pod opieką p. Szymona Krzykowskiego przygotował dwa układy taneczne. Na  zakończenie spotkania Dyrektor szkoły p. Urszula Cieślińska podziękowała młodym artystom oraz ich opiekunom za przygotowanie występów oraz za wspaniałe wprowadzenie                      w atmosferę Bożego Narodzenia. Złożyła również świąteczne życzenia uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. 

„Klimat i woda – motorem przyszłości”

Dnia 14 grudnia 2021 r. braliśmy udział w konferencji ekologicznej online pod hasłem „Klimat i woda – motorem przyszłości” zorganizowanej przez Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie. Konferencja skierowana została do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Merytorycznie konferencję wspomogli zaproszeni goście w osobach: Dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego p. Krzysztofa Główczyńskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark p. Dariusza Szczawińskiego, głównego specjalisty ds. ochrony przyrody i krajobrazu WPK p. Marcina Modrzewskiego, a także przedstawicieli szkół: podstawowych p. Iwony Cybulskiej SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie i ponadpodstawowych – uczniów LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku pod kierownictwem p. Jakuba Sontowskiego. Konferencję otworzył i powitał gości i uczestników Starosta Działdowski p. Paweł Cieśliński. Prezes DCEE p. Urszula Cieślińska przedstawiła szczegółowy program spotkania, przedstawiła szkoły, które wyraziły chęć uczestnictwa w spotkaniu. Wiceprezes DCEE p. Magdalena Anczykowska przybliżyła tematykę konferencji, związaną z potrzebą ochrony klimatu i ochrony wody. 

W konferencji wzięły udział następujące szkoły:
podstawowe

SP 3 Działdowo

SP 4 Działdowo

SP Ruszkowo

SP Petrykozy

SP Turza Wielka

SP Uzdowo

SP Burkat

SP Sławkowo

SP Księży Dwór

SP Uzdowo

SP Lidzbark

SP Koszelewy

SP Rumian

SP Rybno

SP Żabiny

SP Płośnica

i ponadpodstawowe:

LO nr 1 Działdowo

LO nr 2 Działdowo

LO Lidzbark
ZSTiO Iłowo – Osada
ZS Rybno


Program konferencji przedstawiał się następująco:

 1.  Film „BAJECZNE WODY RZEKI WEL” . Wyd. Nadleśnictwo Lidzbark, Welski Park Krajobrazowy.
 2. ZASOBY WODNE WELSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Welski Park Krajobrazowy.
 3. LASY POLSKIE W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Nadleśnictwo Lidzbark.
 4. EKOTRENDY W SZKOLE – STRAŻNICY ZIEMI. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.
 5. TAKI MAMY KLIMAT! – projekt realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w

Tematyka poruszana przez prelegentów zachęciła młodzież i nauczycieli do działań dla ochrony klimatu i wody w swoim środowisku.
                                                                                                            Anna Nadwodna

„Klimat i woda motorem przyszłości”

Organizatorem konkursu było Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej a jego celem rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży wpływem zmian klimatycznych na środowisko, gospodarkę człowieka i dalszą przyszłość człowieka na Ziemi. Z naszej szkoły laureatem została Patrycja Pawlak z kl. III a wyróżnienie w kategorii I-III otrzymała Wiktoria Barwińska z kl. II. Nagrodę za udział w konkursie otrzymały również dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Kisinach i Kurkach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2021 w Starostwie Powiatowym. Naszą szkołę reprezentowała p. Iwona Rogozińska.

„Poznaj Polskę”

Nasza szkoła brała udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla klas I-III, która odbyła się dnia 9 grudnia 2021 r.

Pierwszym punktem wycieczki do Warszawy była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, w którym uczniowie mieli okazję zaspokoić swoją ciekawość oraz naturalną potrzebę poznawania świata, poprzez oglądanie różnego rodzaju eksponatów i udział w eksperymentach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się robot, którym dzieci mogły kierować za pomocą komputera i ciekawe eksponaty, dzięki którym można było zbadać między innymi słuch, wzrok czy tężyznę fizyczną. Dzieci obejrzały także seans w Planetarium. Wspólnie z bohaterami filmu wyruszyły w podróż kosmiczną i zobaczyły z bliska Słońce oraz planety Układu Słonecznego.

Drugim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Sportu i Turystyki. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa w sali edukacyjnej brała udział w lekcji muzealnej pod tytułem „Ja kibic”, a druga razem z przewodnikiem zwiedzała wystawy. Na każdej wystawie zaprezentowano jak na przestrzeni lat zmieniała się dana dyscyplina sportu, jak unowocześniano i usprawniano sprzęt, jak zmieniały się stroje sportowców. Dzieci zobaczyły także medale i odznaczenia zdobyte przez reprezentantów Polski w danej dyscyplinie. Po godzinie nastąpiła zmiana grup. Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się na wspólny posiłek. Nad całością przedsięwzięcia „czuwała” Pani Maria Stańczyk.

Podjęte działania pozwoliły urozmaicić zajęcia lekcyjne. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrum nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Mikołajki 2021

6 grudnia odwiedził uczniów naszej szkoły Mikołaj. Wręczył im prezenty. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Po trudnym roku nauki wszyscy zasłużyli na upominki.

Danuta Gerlej

Małe Wielkie Marzenia

W listopadzie uczniowie naszej szkoły z klas 0-VI wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Oddział Kasy Stefczyka w Działdowie „Małe Wielkie Marzenia”. Dzieci w sposób plastyczny przedstawiały swoje oczekiwania i marzenia dotyczące prezentu, jaki chciałyby otrzymać od Mikołaja. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Danuta Gerlej

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze włączyła się do akcji edukacyjnej „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”,

Na terenie szkoły akcja przeprowadzona była w dniach 22 – 26  listopada 2021 r. 

W tym tygodniu  na zajęciach edukacyjnych, wychowawcy przypominali uczniom prawa zawarte w  Konwencji o Prawach Dziecka. Wykorzystano  materiały edukacyjne dostępne na stronach internetowych UNICEF.

W klasie I –III  w dniach 22- 23 listopada  przeprowadzone zostały zajęcia „Prawa z innej planety” oraz „Ważne osoby w moim życiu”. Uczniowie obejrzeli film animowany o prawach dziecka. W czasie zajęć wykorzystano również książeczkę  „Pokoloruj swoje prawa”. Prace były eksponowane na tablicy w sali lekcyjnej.

Uczniowie klas starszych pod kierunkiem pedagoga szkolnego  udekorowali hol szkolny chmurkami opatrzonymi wybranymi prawami dziecka oraz szczegółowo omówili poszczególne prawa. Wykonano również tematyczną gazetkę informacyjną wykorzystując plakat i inne materiały edukacyjne zaproponowane przez UNICEF.

Uczniowie klas IV-VIII na godzinach wychowawczych realizowali scenariusze zajęć dostępne na stronie UNICEF. W każdej klasie przebiegały ciekawe dyskusje dotyczące wybranych artykułów Konwencji.

W  szkolnych obchodach Dnia Praw Dziecka wykorzystano kolor niebieski jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy placówki przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.

Andrzejki 2021

30 listopada 2021r. odbyły się w klasach I-III Andrzejki. Andrzejki dla dzieci to czas zabawy i wróżb. Najpopularniejsze wróżby, które tego dnia królowały w klasach to: lanie wosku przez dziurkę od klucza, przestawianie butów, losowanie karteczek z imionami, zawodami itp. Andrzejki to czas na ostatnią wspólną zabawę w klasach przed rozpoczęciem adwentu.

Danuta Gerlej

Akademia z okazji 103 rocznicy

 Odzyskania przez Polskę Niepodległości

10 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyła się uroczysta akademia z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.   
O godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną datę, wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły odśpiewali 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób
w akcję „Szkoła do hymnu”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas VII, VIIIA
i VIIIB, którzy przypomnieli, poprzez odegranie scenek okres 123 lat niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W tym roku podczas uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne, wiersz o tematyce patriotycznej oraz obejrzeć taniec w wykonaniu szkolnego zespołu. Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Uroczystość dostarczyła społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie oraz przywiązanie do tradycji.
Całe wydarzenie przygotowane zostało pod kierunkiem Pani Iwony Rogozińskiej.

Śniadanie daje moc

2021

8 listopada to „Dzień Śniadanie daje moc” obchodzony w Europie jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Dzięki niemu uczniowie mają energię i siłę do nauki, zabawy, lepiej koncentrują się na pracy podczas zajęć. Pełnowartościowe śniadanie to dobry start w nowy dzień. Uczniowie naszej szkoły z klas I-III aktywnie włączyli się do akcji. Przygotowali różnorodne kanapki i przekąski oraz napoje mleczne wykorzystując zdrową żywność: warzywa, owoce, mleko. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w ich diecie.

                                                                                                               Danuta Gerlej

Dzień Papieski 2021

„ Nie lękajcie się”

W naszej szkole 19 października 2021 roku przeżywaliśmy XXI Dzień Papieski pod hasłem: ”Nie lękajcie się”. Uczniowie kl. VIII b i kl. VII pod opieką pani Beaty Dembowskiej przygotowali uroczysty apel z tej okazji, który odbył się na sali gimnastycznej. Słowami „Nie lękajcie się” zwrócił się Papież Polak do rodaków zalęknionych komunizmem i do ludzi z całego świata. Hasło to niosło nadzieję i było motywem przewodnim całego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Dzisiaj to hasło jest również aktualne, choć współczesne lęki są nieco inne, jednak apel o zaufanie Chrystusowi jest zawsze ponadczasowy. Tegoroczny scenariusz oparty był na fabule wywiadów i studia telewizyjnego, przez które przewinęło się wiele osób mających osobisty kontakt z św. Janem Pawłem II. Dowcip i humor przeplatał się z nauczaniem papieża, człowieka duchowej głębi i wielkiej modlitwy. Na zakończenie uroczystego apelu wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Barkę” ulubioną pieśń oazową Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2021r obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu Urszula Cieślińska otrzymała z rąk Wójta Gminy Działdowo pana Mirosława Zielińskiego nagrodę za 25 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Nagrody Dyrektora Szkoły im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze otrzymali nauczyciele: Ewa Wiśniewska, Izabela Ciesielska, Maria Borkowska, Kamil Werner oraz pracownicy administracji i obsługi: Agnieszka Sobiewska, Iwona Domozych, Jarosław Stępka. Dzień Edukacji Narodowej to czas, by uczniowie podziękowali nauczycielom wierszem i piosenką za cierpliwość, dobre serce i za cenny czas, który im poświęcają. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: II, III, VIIIa oraz grupa taneczna pod kierunkiem nauczycieli: Marii Stańczyk, Danuty Gerlej, Kamila Wernera oraz Szymona Krzykowskiego.

 Danuta Gerlej

Ślubowanie klasy I

rok szkolny 2021/2022

Dnia 14 października 2021 roku od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, piękna dekoracja sali gimnastycznej – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor szkoły Urszula Cieślińska powitała gorąco nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której „oddała głos”. Z pomocą uczennic klasy IV dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. W odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Deklamowali wiersze, śpiewali piosenki co było dowodem, że są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej. Również przedstawiciel Małego Samorządu Uczniowskiego Patrycja Pawlak powitała uczniów klasy I życząc im sukcesów w nauce oraz zapewniła o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Urszula Cieślińska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze” – mówiła dotykając ogromnym ołówkiem ramienia każdego ucznia. Następnie uczniowie otrzymali dyplomy, kuferki ze słodyczami zafundowane przez rodziców oraz prezenty w postaci książek od pani dyrektor Urszuli Cieślińskiej i wicedyrektor pani Ewy Wiśniewskiej. Drobne prezenty młodszym kolegom wręczyli także uczniowie klasy III pod opieką pani Danuty Gerlej. W dalszej części uroczystości Aktyw Biblioteczny pod opieką pani Wiesławy Kaszubskiej przyjął pierwszaków w poczet czytelników naszej szkoły. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników naszej biblioteki. Uczniowie odgadywali bajkowe zagadki, „błysnęli” właściwymi odpowiedziami na pytania ze znajomości arkan biblioteki szkolnej. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pamiątką tego spotkania były otrzymane dyplomy i zakładki do książek. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.


Wiesława Kaszubska

Dzień Drzewa

2021

Drzewa są największymi roślinami na Ziemi, które najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają wielką rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach drzewa regulują klimat otoczenia, łagodzą nagłe zmiany temperatury i zwiększają wilgotność powietrza. 11 października, najmłodsi uczniowie naszej szkoły, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Posadzili na terenie szkoły 4 świerki. Zwiększając zadrzewienie otoczenia  zmniejszamy skutki zmian klimatu.

                                                                                                             Danuta Gerlej

Sprawozdanie z wycieczki do Torunia

               Nasza podróż autokarem do Torunia odbyła się 7 października 2021 r. Opiekę na nad nami sprawowały Panie: Marzena Cedlerska  (nauczyciel matematyki; wychowawca klasy VII), Beata Dembowska (nauczyciel religii) i Mariola Balicka (nauczyciel języka polskiego; wychowawca klasy VIII b). Wycieczka była zorganizowana dla uczniów klas 7 i 8b. Ale było z nami także kilkoro młodszych kolegów z klasy 5 i jeden z 6.

               Spod szkoły wyruszyliśmy o godzinie dziewiątej. O jedenastej trzydzieści stanęliśmy przed bramą Fortu IV. Najpierw nasz przewodnik zarządził w dwuszeregu zbiórkę. Odliczyliśmy kolejno
do dwudziestu dwóch. Dowiedzieliśmy się, że do fortu zawsze wiedzie tylko jedna brama. Żołnierze zamykali się w nim przed wrogiem i bronili do śmierci w razie napaści. Następnie przeszliśmy zwodzonym mostem. Przewodnik powiódł nas podziemnymi korytarzami, które oświetlaliśmy płonącymi pochodniami. Zwiedziliśmy prochownię, punkt obserwacyjny, stanowisko służące za schron. Obejrzeliśmy też z bliska armatę. I latrynę… Przewodnik pochwalił nas – uczniów – za karność, posłuszeństwo, ciekawość  poznawania nowych rzeczy, współpracę. Kazał te pochwały przekazać naszym wychowawcom, ale nasze Wychowawczynie były z nami, więc prosił o podanie dobrych wieści naszej Pani Dyrektor. Co zostało uczynione natychmiast (zanim zdążylibyśmy zrobić coś złego i mniej chwalebnego. Choć może istniała w Paniach obawa, by jednak nie chwalić dnia przed zachodem słońca… A może chciały zakląć rzeczywistość?). Pani Dyrektor odpisała: „O… to bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo”. No i … nie mogliśmy zawieść.

               Kolejnym punktem naszej wędrówki była wystawa „Ścieżki dorastania” w Młynie Wiedzy. Mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę o emocjach, hormonach, egzaminach dojrzałości w różnych zakątkach świata. Największym zainteresowaniem cieszyło się łóżeczko z przewijakiem, gdzie można było przebrać dziecko. Dziewczęta przymierzały ciążowy brzuszek, a chłopcy sprawdzali się w ringu; ich walkę słownym komentarzem opatrywał Wojtek.

               O piętnastej wzmocniliśmy nasze nadwątlone siły pożywnym obiadem. Miała być pomidorowa z ryżem i polędwiczki z kurczaka (nuggetsy)  z frytkami i surówką. Z talerzy wyławialiśmy jednak makaron. Obiad był smaczny. Na pewno smakował Paniom i Panu Kierowcy, bo w wazie nie została nawet kropla zupy, a na płaskich półmiskach ani jedna frytka… Pozestawialiśmy półmiski i … zebraliśmy podziękowania od kucharki. Pani kucharka powiedziała, że to się rzadko zdarza… W ten sposób drugi raz tego samego dnia zebraliśmy pochwały za zachowanie…

               Z przewodniczką Agnieszką z pełnymi brzuchami ruszyliśmy na zwiedzanie Starego Miasta. Ciężko nam było za nią nadążyć… W pośpiechu obejrzeliśmy najstarszy budynek uczelni – Collegium Maius (tu pięć lat studiowała Pani Balicka), areszt śledczy, który ktoś z „naszych” nazwał Koloseum, kościół, fragment starych murów miasta. Pod Krzywą Wieżą  przewodniczka sprawdzała wierność Nikodema.   Miłosza ciekawiła głębokość Wisły, nad którą też zawędrowaliśmy. Oglądaliśmy szare malowidło ścienne przedstawiające epidemię w Katedrze świętego Jana. W drodze do teatru minęliśmy Mikołaja Kopernika, „siedzącego” u stóp ratusza. Wcześniej mogliśmy zobaczyć Dom Mikołaja Kopernika. Na kupno toruńskich pierników mieliśmy zaledwie piętnaście minut.

               W końcu spod Grunwaldu przybyliśmy do Torunia na przedstawienie „Krzyżacy”. Rycerz Zbyszko był zaskakująco podobny do nas – w swych dresach Nike. Był szczery, prosty w swych uczuciach; zakochany w Jagience, zacietrzewiony w nienawiści do Krzyżaków. Publiczność
– w zachwycie dla aktorów – bisowała.

Do Księżego Dworu wróciliśmy o północy.

 Po powrocie Pani Balicka napisała do Biura Obsługi Widzów:

„Chciałam podziękować za moc przeżyć i wzruszeń. Byłam z dzieciakami na przedstawieniu „Krzyżacy” 07.10.21. Jestem pod wrażeniem adaptacji powieści historycznej na sztukę teatralną. Udało się Wam przekazać najważniejsze wątki i prawdę utworu, zarys charakterystyk zbiorowości; Krzyżacy – schludni, wyprostowani,  pewni siebie, zadufani nawet, dumni; Polacy – ze słowiańską duszą – targani uczuciami, niepanujący nad emocjami; francuski rycerz – nieco egzotyczny, ale jednoczący się z Polakami po obiektywnym rozpatrzeniu sprawy. Poruszył mnie danse macabre w wykonaniu Księżnej, dwórek, służki. Potem kolejny zaskakujący moment to Danusia w bieliźnie – ofiara przemocy. Jestem pełna podziwu dla odtwórcy Zbyszka – Pana Łukasza Ignasińskiego. Napełnił tę postać prawdą, szczerością, młodzieńczym zapałem, wigorem, dumą z bycia Polakiem, kochającym młokosem. Umiejętnie balansował między byciem  rycerzem a współczesnym „dresiarzem”. Ujął
za serce nie tylko Danusię, Jagienkę, ale i mnie. Szczególną uwagę zwróciłam na ruchy palca przy sercu; nie wiem, czy to prawda aktora czy wypracowany tik na potrzebę zbudowania postaci Zbyszka, ale jest czarujący i wzrusza…Jeszcze raz dziękuję. Moi uczniowie powiedzieli o przedstawieniu: „Proszę pani, myśleliśmy, że będzie gorzej…” I proszę mi wierzyć – to pochlebna opinia! Cieszę się, że mogli zobaczyć to widowisko.” Następnego dnia Pani Agnieszka Warczachowska (z tego biura) dzwoniła wzruszona do Pani Balickiej, dziękowała za miłe słowa, mówiła, że e – mail wydrukuje i powiesi, żeby wszyscy aktorzy przeczytali. Zapraszała nas do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na kolejne przedstawienia.

Wybaczcie tak obszerne sprawozdanie, ale wycieczka trwała pięt-na-ście godzin…..

A… był jeszcze pochwalny SMS od kierowcy autokaru. Jedna z Pań napisała podziękowanie za bezpieczną podróż i za to, że Pan zatrzymał się jeszcze u końca podróży w MacDonald. Pan podziękował za miłą atmosferę (śpiewaliśmy w autobusie; także „Barkę” – ulubioną pieśń papieża – Polaka. Pani Dembowska ćwiczyła nas na XXI Dzień Papieski), wspólny obiad, pozostawioną po sobie czystość w autobusie oraz że poleca się na przyszłość.  

Po tylu pochwałach możemy się chyba spodziewać kolejnych wycieczek?

Noc Filmowa w naszej szkole

Dnia 17.09.2021 r. odbyła się Noc Filmowa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze. Uczestnikami byli: gościnnie – Pani Dyrektor Urszula Cieślińska, uczniowie klasy 8b w składzie: Gracjan Piotrowicz, Grzegorz Ślizgi, Miłosz Makucewicz, Jakub Krajewski, Radosław Krajewski, Maciej Stryjek, Ksawery Barwiński, Filip Modzelewski, Justyna Kieszkowska, Paulina Szulc, Anna Rutkowska oraz wychowawca Mariola Balicka. Wieczór rozpoczął się od wspólnego zjedzenia ciasta, które upiekli rodzice i wychowawca. Były też „niezdrowe przysmaki” (kebaby, frytki …). Projekcja filmu „Quo vadis” trwała do godziny 1.00. Potem miały miejsce wspólne zabawy i rozmowy. Tego dnia niektórzy uczniowie spędzili w szkole niemal całą dobę – od godziny ósmej na lekcjach, po południu na treningu, od 20.00 do 8.00 następnego ranka na „Nocce Filmowej” – i dali radę… Nad ranem chłopcy wynieśli materace do magazynku przy sali sportowej, a dziewczyny posprzątały hol. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji spotkania: Rodzicom za dowiezienie wieczorem i odbiór wczesnym rankiem swoich dzieci, Panu od wychowania fizycznego za materace z sali, Panu konserwatorowi za opuszczenie ekranu do projekcji filmu i czuwanie pod telefonem „w razie czego”, Pani woźnej za szklanki do herbaty. „Quo vadis”, czyli dokąd zmierzasz, otwiera wielkie drzwi do interpretacji naszego miejsca w świecie, ale także wśród Ludzi, którzy nas otaczają, a nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo wpływają na nas na drodze naszego życia…
                                                           wychowawca Mariola Balicka i uczestnicy spotkania

Wycieczka do Krakowa

W dniach 08 – 10.09.2021r. klasa 8a wybrała się na długo wyczekiwaną, kilkudniową, wycieczkę do Krakowa. Uczniowie w tych dniach byli pod opieką Pani Iwony Rogozińskiej oraz wychowawcy Kamila Werner.

Wyjazd rozpoczęliśmy zbiórką o godzinie 7.20 na dworcu kolejowym w Działdowie, następnie wsiedliśmy o 7.56 do pociągu, by o godzinie 12:16 dotrzeć do Dworca Głównego w Krakowie. W czasie podróży świetnie się bawiliśmy. Słuchaliśmy muzyki, śpiewaliśmy, czytaliśmy książki, prowadziliśmy długie
i interesujące rozmowy.

Po przyjeździe na miejsce musieliśmy przejść 20-minutowym spacerem do Green Hostelu, w którym mieliśmy zarezerwowany pobyt. O godzinie 14:00 spotkaliśmy się pod Hostelem z Panią przewodnik, która tego dnia oprowadziła nas po najważniejszych zabytkach Krakowa i przedstawiła najciekawszą historię każdego z nich. Zwiedziliśmy Wawel, Krakowską Starówkę oraz przede wszystkim przepiękny Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie. Po zwiedzaniu udaliśmy się do restauracji w hotelu Secesja, który serwował nam bardzo pyszne obiadokolacje każdego wieczoru. Następnie zaopatrzyliśmy się w pobliskich sklepach
w przekąski niezbędne do kibicowania naszym Kadrowiczom w meczu z Anglikami.

W czwartek 09.09 zaraz po śniadaniu wyjechaliśmy na Dworzec Główny w Krakowie, przesiedliśmy się do Autokaru i o godzinie 9.30 zameldowaliśmy się przed wejściem do ENERGYLANDII ! Otrzymaliśmy bilety wraz z Voucherami na napoje, frytki i rozpoczęliśmy dzień pełen uśmiechu i adrenaliny. O godzinie 18:00 wsiedliśmy do Autokaru powrotnego. Po skończonej kolacji udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do Hostelu i do późnych godzin wieczornych dzieliliśmy się wrażeniami z Parku Rozrywki.

Ostatniego dnia naszej wyczerpującej wycieczki, zaraz po wymeldowaniu się z hostelu, poszliśmy zwiedzać Stary Kazimierz. Mieliśmy do szczęście, że nasz Green Hostel znajdował się na jego granicy. Przyjrzeliśmy się z bliska najważniejszym synagogom Kazimierza oraz przeszliśmy się przez bardzo urokliwy stary cmentarz Żydowski. Następnie udaliśmy się na Krakowską Starówkę, aby zakupić pamiątki
i zagospodarować sobie czas wolny. Po godzinie 15:00 wsiedliśmy do pociągu powrotnego w kierunku Działdowa i około godziny 22:00 dotarliśmy do celu.

                                                                                                         Kamil Werner

                                                                                                          Iwona Rogozińska

Wycieczka do Multikina w Olsztynie

W dniu 15.09.2021r. uczniowie klasy IV i klasa V wzięli udział w wycieczce do kina na film Lassie, wróć!. Cele i założenia programowe wycieczki to:

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino)
oraz w środkach transportu

– integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

-poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie – kino w Olsztynie.

Historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która zawozi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada na podobny pomysł. Również Flo, nie mogąc znieść samotności, zaczyna szukać suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszystko, żeby znów być razem. Po zakończonym seansie udaliśmy się na obiad i do Papugarni. W Papugarni można nie tylko oglądać papugi, ale dotknąć, pogłaskać, przytulić się i nakarmić! Wróciliśmy do domów w doskonałych humorach, uznając, że dzień był wyjątkowo udany.

Anna Nadwodna

Kamila Leoniak

POMOC DLA SCHRONISKA

Uczniowie naszej szkoły, z klas I-III, przyłączyli się do akcji niosącej pomoc schronisku dla psów „Podaj łapę” w Tatarach. Koce, karma i zabawki dla zwierząt zostały przekazane do Urzędu Gminy w Działdowie. Zebrane w całej gminie rzeczy zostaną przewiezione do schroniska. W trudny, zimowy czas przydadzą się czworonogom.

Danuta Gerlej

„Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”

Zarząd Powiatu Działdowskiego w lutym 2021 r. ogłosił Konkurs pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”. Celem Konkursu było promowanie wśród społeczności lokalnej zakładania łąk kwietnych jako alternatywy dla trawników, propagowanie ekologicznego znaczenia terenów zielonych, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców i ogółu społeczności lokalnej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w środowisku lokalnym na temat zalet i korzyści zakładania łąk kwietnych. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: w I kategorii „szkoły podstawowe” i w II kategorii „szkoły ponadpodstawowe”.

W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu dokonał wyboru laureatów w każdej kategorii, przyznając następujące miejsca poszczególnym szkołom za zaprojektowanie, założenie i utrzymanie łąki kwietnej. Cieszymy się bardzo gdyż Nasza Szkoła zdobyła III miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 500 zł.

MAŁE WIELKIE MARZENIA

Małe Wielkie Marzenia to konkurs ogólnopolski organizowany przez Kasę Stefczyka. W roku 2020 odbyła się jego IX edycja. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie listu do św. Mikołaja w dowolnej formie plastycznej. Konkurs zdobył sporą popularność wśród uczniów naszej szkoły. Od kilku lat najmłodsi uczniowie otrzymują nagrody główne lub wyróżnienia. W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 13 dzieci z klas I-III oraz Grupy Przedszkolnej w Księżym Dworze. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach. I kategoria- uczestnicy do lat 6, II kategoria – od 7 do 12 lat. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Kacper Peć z klasy I oraz Wanesa Mieczławska z oddziału przedszkolnego. Wanesa wymarzyła sobie maskotkę jednorożca, a Kacper policję-zestaw klocków Lego.
Jesteśmy z nich bardzo dumni, bo nagród w skali kraju jest łącznie 20 (10 nagród głównych i 10 wyróżnień – po 5 w każdej kategorii), a każdego roku ktoś z naszych uczniów jest nagradzany lub wyróżniany. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i zostały nagrodzone upominkami. Nagrody dla wszystkich uczestników przygotował Oddział Kasy Stefczyka w Działdowie.

 Danuta Gerlej

Zawody w moim najbliższym otoczeniu

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowano konkurs z doradztwa zawodowego pod hasłem Zawody w moim najbliższym otoczeniu……
Wyniki konkursu:

I miejsce – Renata Kraśnik kl. VIIa

II miejsce – Anna Rutkowska kl. VIIb

III miejsce – Oliwia Nowakowska  kl. VIIb

GRATULACJE…

Nagrody będą wręczone po powrocie do szkoły, ponadto uczniowie biorący udział w konkursie będą szczególnie wyróżnieni podczas wyjazdów do szkół ponadpodstawowych oraz innych organizowanych przez szkołę  (oczywiście w miarę możliwości organizacji takich wyjazdów). 

Ewa Wiśniewska 

Tolerancja
W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji 16 listopada 2020 r.  pedagog szkolny p. Ewa Wiśniewska przeprowadziła w klasach zajęcia zdalne za pomocą prezentacji multimedialnej „TOLERANCJA”, która zawierała odpowiedzi na pytania: Co to jest tolerancja?, Czy jestem tolerancyjny?, Granice tolerancji? .
Poprzez przekaz tych wartości uczniowie dostrzegają różnice i podobieństwa miedzy ludźmi, wyrażają swoje spostrzeżenia i emocje związane z odmiennością, poznają znaczenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość, wykluczenie,  poznają prawa człowieka oraz kształtowania się procesu emancypacji poszczególnych grup, zauważają bariery infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych.
Pedagog szkolny
Ewa Wiśniewska

Pasowanie pierwszoklasistów
W środę 28 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia. Dzieci pierwszej klasy przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni Pani Marii Stańczyk. Pasowanie to szczególne wydarzenie w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.  Wzbudza ono wiele emocji zarówno wśród uczniów, a także rodziców. W tym roku,  ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas II i III. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Urszula Cieślińska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze. Ukoronowaniem aktu pasowania było złożenie podpisu, odciskiem palca w kronice szkolnej. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książeczki i słodkie upominki.
Te ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci. Na pewno Uczniowie będą starali się „swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom”. Najmłodszym wychowankom życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

XX Dzień Papieski w naszej szkole

Już po raz dwudziesty odbył się Dzień Papieski w naszej szkole. Jednak był on bardzo wyjątkowy. Niestety nie odbył się uroczysty apel okolicznościowy ze względów epidemiologicznych. Nauczyciel katecheta przygotował wraz z uczniami okolicznościową gazetkę na dolnym holu szkoły. Na gazetce przede wszystkim znalazło się wyjaśnienie tegorocznego hasła Dnia Papieskiego: Totus Tuus. Młody Karol Wojtyła wybrał właśnie te hasło na swoje zawołanie biskupie. Totus Tuus to znaczy Cały Twój. Słowa te związane są z całym dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Słowa te zaczerpnął Ojciec Święty z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny”. Ponadto na gazetce znalazły się najlepsze prace plastyczne uczniów nt. „Papież w oczach dzieci”. Dzieci przedstawiły przede wszystkim portrety Ojca Świętego oraz Jego postać w różnych sytuacjach życiowych. Nauczyciel Katecheta przeprowadził również pogadanki w klasach na temat wielkości pontyfikatu Jana Pawła II i znaczenia słów Totus Tuus w życiu papieża. Był to dla nas szczególny czas refleksji i zadumy.
Nad całością czuwała p. Beata Dembowska.

I KONKURS CZYTELNICZY 02.10 2021
Uczniowie klas I – IV uczestniczyli w konkursie na najładniejszą ilustrację
do „Zaczarowanej zagrody” Aliny i Czesława Centkiewiczów.
Nagrodzeni uczniowie:
Maja Orłowska,
Wiktoria Fijałkowska,
Aleksandra Borkowska,
Aleksandra Rogozińska.
Uczniowie klas V –VI musieli wykazać się znajomością trzech utworów:
„Mikołajek” Rene Goscinny i  Jean- Jacques Sempe, „Akademia Pana Kleksa” Jan Brzechwa, „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C. S. Lewis
100% poprawnych odpowiedzi (na 35 pytań) udzielili:
Jakub Janiszewski,
Aleksander Gadomski
94% (czyli 33 poprawne odpowiedzi z 35) poprawnych odpowiedzi udzieliła:
Hanna Makiłła
Uczniowie klas VII – VIIIrozpoznawali po cytacie dany utwór z podstawy programowej dla klas VII/VII. Musieli poprawnie rozpoznać 50 cytatów.
100 % (50 na 50) poprawnych odpowiedzi udzielili uczniowie:
Maciej Stryjek,
Oliwia Nowakowska
98% (49 na 50) poprawnych odpowiedzi udzieliły:
Anna Rutkowska,
Nikola Brzozowska
Brawo dla Nich ! Gratulacje! Konkurs przygotowała i przeprowadziła Mariola Balicka, nauczyciel języka polskiego i szkolny bibliotekarz

Powitanie Jesieni 16.09.2020
Piękna pogoda oraz prawdziwie słoneczna, złota polska jesień zgromadziła na szkolnym boisku pod opieką wychowawczyń uczniów klasy I i II oraz klasy O i III. Jak co roku witamy jesień. Tradycyjnie w przygotowaniach pomagali rodzice ucznia klasy 3, którzy z wielkim zaangażowaniem zajmowali się pieczeniem kiełbasek dla wszystkich uczestników zabawy. Przerywnikiem między spożywaniem pysznych kiełbasek były gry i zabawy na szkolnym boisku. Mile spędzony czas pozostawi na długo w pamięci miłe wspomnienia z pożegnania lata i powitania kolejnej pory roku jesieni.
Wiesława Kaszubska opiekun MSU

Narodowe Czytanie
Z okazji Narodowego Czytania została przygotowana gazetka ścienna. Uczniowie oglądali plakaty do przedstawienia „Balladyny”. Zapoznali się z treścią listu prezydenta Andrzeja Dudy, zachęcającego do udziału w akcji.
Dnia 4 września 2020 roku w naszej szkole odbyło się czytanie  „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Ze względu na reżim sanitarny obowiązujący podczas pandemii uczniowie czytali fragmenty utworu w obrębie swoich klas z nauczycielami języka polskiego. Pani Izabela Ciesielska zaciekawiała dramatem uczniów klasy VII a i VIII, a pani Mariola Balicka uczniów klasy IV, VI, VII b. Młodzież czytała utwór z podziałem na role, poznając Kirkora, szukającego żony ze wsi,  dobrą i naiwną Alinę oraz bezwzględną i pragnącą władzy Balladynę.

Stypendia Wójta Gminy Działdowo

1 września 2020 r. uczeń klasy VII Franciszek Dembowski i uczeń klasy VIII Hubert Słowikowski otrzymali stypendia Wójta Gminy Działdowo za bardzo dobre wyniki w nauce. Uroczystość wręczenia odbyła się na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Działdowie, na której zgromadzili się wyróżnieni uczniowie ze wszystkich szkół gminnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Akcja ekologiczna „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji edukacyjno – ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, której celem było zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Samorząd uczniowski przeprowadził na terenie szkoły zbiórkę elektrośmieci.
Anna Nadwodna
Marzena Cedlerska

MINI LISTA PRZEBOJÓW
Dnia 10 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyła się Mini Lista Przebojów. Organizatorem był Samorząd Uczniowski pod okiem pani Anny Nadwodnej i pani Marzeny Cedlerskiej. Imprezę prowadził: Michał Zieliński. W jury zasiedli: pani wicedyrektor Ewa Wiśniewska, pani Maria Stańczyk i przedstawiciel SU- Błażej Barwiński ucz. kl. VI A. Jury doceniło zespoły za pomysł na wykonanie piosenki, stroje, rekwizyty oraz zaangażowanie. Niektórych uczestników nie można było rozpoznać w ich estradowych strojach. W konkursie wzięło udział 7 zespołów:
– pierwsze miejsce zajęły: dziewczyny z kl. VIII (Karolina Kieszkowska, Maria Lech, Weronika Zielinska, Patrycja Ślizga, Julia Bartkowska) w piosence „Baby shark” i zespół z kl. VI B (Paulina Dawid, Oliwia Nowakowska, Karolina Kołodziejska, Maria Pieckowska, Anna Rutkowska, Justyna Kieszkowska, Klaudia Kocięda)
– drugie miejsce: TEAM kl. V i VI B, skład zespołu: Paulina Szulc i Karolina Jaskółska. Zespół wykonał piosenkę „Mogę wszystko nic nie muszę”
– trzecie miejsce: Patrycja Pawlak z klasy I, która wykonała piosenkę „Za krokiem krok”.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a publiczność
się świetnie bawiła.
Anna Nadwodna
Marzena Cedlerska

„Mistrza Matematyki 2020”
Dnia 20.02.2020 r. odbył się konkurs na Mistrza Matematyki naszej szkoły, do konkursu przystąpiło dwoje uczniów klasa VII: Agata Kraśnik i Szymon Wiśniewski oraz sześcioro z klasy VIII: Julia Bartkowska, Maja Kopycińska, Hubert Słowikowski, Kamil Sieński, Jakub Szklarski, Michał Zieliński.
Największą ilość punktów uzyskali:
1. Hubert Słowikowski 29 pkt.
2. Jakub Szklarski 15 pkt.
3. Agata Kraśnik 15 pkt.
Mistrzem Matematyki 2020 r. w kategorii kl. VII – VIII został Hubert Słowikowski z klasy VIII

Anna Nadwodna
Marzena Cedlerska

Dzień Mężczyzn w naszej szkole!
10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzn. Dziewczęta z samorządu uczniowskiego stanęły na wysokości zadania i zaplanowały obchody, które na pewno na długo pozostaną w pamięci solenizantów. Nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków.
Opiekunowie SU:
Anna Nadwodna
Marzena Cedlerska

Stypendia Wójta Gminy Działdowo