Księży Dwór, 21.03.2023 r.

Lista dzieci przyjętych  do  klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

 1. Barwińska Lena
 2. Berkowska Martyna
 3. Boruszewski Dawid
 4. Brzózka Wojciech
 5. Fabisiak Franciszek Zbigniew
 6. Fabisiak Maja
 7. Giesek Natan
 8. Jakubowska Wiktoria
 9. Jargoła Helena
 10. Józefowicz Ignacy
 11. Kępczyk Izabela
 12. Kolczyński Oliwier
 13. Kowalczyk Oktawia
 14. Krysiak Antoni
 15. Lipka Aleksander
 16. Lipka Jakub
 17. Lipowska Zuzanna
 18. Masiak Amelia
 19. Michalczyk Oliwia
 20. Michalski Daniel
 21. Ostrowski Tymon
 22. Piotrowicz Marcel
 23. Rogowicz Stanisław
 24. Rudnicki Tobiasz
 25. Sadowski Fabian
 26. Sikorski Aleksander
 27. Szklarski Maciej Antoni
 28. Szczepanik Julian
 29. Szulc Kamil
 30. Żmijewski Wiktor

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

1. Barcikowska Michalina

2. Barwińska Lena

3. Berkowska Martyna

4. Boruszewski Dawid

5. Brzózka Wojciech

6. Fabisiak Franciszek Zbigniew

7. Fabisiak Maja

8. Giesek Natan

9. Jakubowska Wiktoria

10. Jargoła Helena

11. Józefowicz Ignacy

12. Kępczyk Izabela

13. Kolczyński Oliwier

14. Kowalczyk Oktawia

15. Krysiak Antoni

16. Lipka Aleksander

17. Lipka Jakub

18. Lipowska Zuzanna

19. Masiak Amelia

20. Michalczyk Oliwia

21. Michalski Daniel

22. Ostrowski Tymon

23. Piotrowicz Marcel

24. Rogowicz Stanisław

25. Rudnicki Tobiasz

26. Sadowski Fabian

27. Sikorski Aleksander

28. Szklarski Maciej Antoni

29. Szczepanik Julian

30. Szulc Kamil

31. Żmijewski Wiktor

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
30.01.2023 r.—-
2Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. do godz. 15:00od 07.08.2023 r. do 11.08.2023 r. do godz. 15:00
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 27.02.2023 r. do 01.03.2023 r. do godz. 15:00do 15.08.2023 r. do godz. 15:00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.02.03.2023 r. do godz. 15:0016.08.2023 r. do godz. 15:00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.do 17.03.2023 r. do godz. 15:00do 23.08.2023 r. do godz. 15:00
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.21.03.2023 r. do godz. 15:0028.08.2023 r. do godz. 15:00