W październiku 2009 r. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze otrzymała certyfikat poświadczający posadzenie jednego „DĘBU PAMIĘCI” dla uhonorowania pamięci porucznika Zygfryda Ciszewskiego zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD. Pamiątkowy obelisk znajduje się w parku szkolnym. Działania na rzecz „DĘBU PAMIĘCI” uwzględnione są w Programie Wychowawczym Szkoły – zadanie „Kształtujemy postawy patriotyczne- kultywujemy obyczaje i tradycje”.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują następujące działania:
– porządkowanie terenu wokół obeliska,
– dbanie o posadzone drzewko,
– zapalanie zniczy i składanie kwiatów w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
w Dniu Wszystkich Świętych, w Dniu Patrona Szkoły i innych ważnych uroczystościach szkolnych,
– wyszukiwanie informacji o rodzinie i pochodzeniu porucznika Z. Ciszewskiego. Placówka realizuje również program w ramach działań szkoły ubiegającej się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła wierna dziedzictwu”, w którym podejmowane są działania na rzecz pamięci poległych w Katyniu. Poprzez podejmowanie tych działań uczniowie uwrażliwieni są na krzywdę innych i kształtują szacunek dla zmarłych.