Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022
Mały Samorząd Uczniowski:
Przewodniczący: Patrycja Pawlak
Zastępca: Kalinowska Maria
Skarbnik: Fabisiak Anna
Opiekun: mgr Danuta Gerlej
Samorząd Uczniowski:
Przewodniczący: Oliwia Nowakowska
Zastępca: Amelia Banaś
Skarbnik: Anna Rutkowska
Sekretarz: Maria Brzóska
Członek: Igor Lipowski
Justyna Kierzkowska
Opiekunowie: mgr Iwona Rogozińska, mgr Izabela Ciesielska, mgr Kamil Werner