archiwum

LEKCJA TECHNIKI

W 24.05.2024 r. na lekcji techniki w klasie VI uczniowie budowali obwody elektryczne. Do pracy zostały wykorzystane pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dnia 05.12.2023 r. odbyła się lekcja fizyki „Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem”. Podczas lekcji przypomnieliśmy zjawisko natężenia prądu i jego
jednostkę – amper. Zwróciliśmy uwagę na napięcie elektryczne, które jest niezbędne do powstania prądu. Uczniowie budowali proste obwody elektryczne a także interpretowali schematy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu ,, Laboratoria Przyszłości”.

Pudełko ze szpatułek

W 6.11.2023 r. na lekcji techniki w klasie V uczniowie wykonali pudełko ze szpatułek. Do pracy został wykorzystany pistolet do kleju na gorąco, pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Makieta mieszkania

W 5.10.2023 r. na lekcji techniki w klasie VI uczniowie budowali makietę mieszkania. Do pracy został wykorzystany pistolet do kleju na gorąco, pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W projekcie uczniowie wykorzystywali różne materiały pudełka, plastelinę, nakrętki, drewno, materiały papierowe i z sukna, klej, nożyczki. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Obsługa drukarki 3D

19. września podczas lekcji Informatyki w klasie VII dzieci uczyły się jak obsługiwać drukarkę 3D zakupioną ze środków z „Laboratorium Przyszłości”.
Uczniowie uczyli się jak wymieniać filament oraz jak uruchomić do druku, wybrany przez nich projekt 3D.

,,JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!”

7 czerwca o godzinie 10.00 wzięliśmy udział w akcji ,,Jak nie czytam, jak czytam”. Cała Polska w tym dniu i o tej godzinie czytała książki. Również nasza szkoła dołączyła do tej wspaniałej akcji. Wydarzenie uwieczniliśmy wykorzystując aparat fotograficzny zakupiony w ramach programu „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”. Wiesława Kaszubska

Mini Listy Przebojów

Dnia 02.06.2023 roku podczas  Mini Listy Przebojów wykorzystaliśmy laptop do odtwarzania piosenek.  Aparatem uwieczniliśmy występy  uczniów. Wykorzystany sprzęt został zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  Anna Nadwodna

LEKCJA FIZYKI

Dnia 17.05.2023 r. uczniowie klasy 8 na lekcji fizyki, na której był realizowany temat „Zjawisko cienia i półcienia” poznali, że za oświetlonym przedmiotem powstaje cień. Ponieważ rozciągłe źródło światła oświetla przedmiot pod różnymi kątami, część promieni może oświetlić obszar za przedmiotem i tym sposobem powstaje cień nieco jaśniejszy od tego powstałego bezpośrednio za przedmiotem. Ten nieco jaśniejszy cień nazywany jest właśnie półcieniem. Podczas tej lekcji została wykorzystana lampa pozyskana w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Kamila Leoniak

30 maja 2023 r. nasi uczniowie uczestniczyli w „dniach otwartych szkół ponadpodstawowych” w Działdowie na ul. Grunwaldzkiej i Pocztowej oraz w Malinowie. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z kierunkami kształcenia oraz zwiedzanie szkoły i wyposażenie klasopracowni. Wyjazd uwiecznił aparat fotograficzny Canon zakupiony w ramach programu „Laboratorium przyszłości”.

KAMERA CYFROWA I APARAT FOTOGRAFICZNY W DZNIU MATKI

26 maja 2023 r. w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej przy zapełnionej widowni odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Podczas uroczystości wykorzystano aparat cyfrowy i kamerę zakupioną w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

LEKCJA PRZYRODY – DRUKARKA 3D

Na lekcji przyrody 11 maja 2023 r. uczniowie klasy IV podsumowując wiadomości na temat ukształtowania terenu wykorzystali pomoc dydaktyczną – „model przestrzenny Polski” wykonany w drukarce 3D zakupionej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

LEKCJA GEOGRAFII W TERENIE

Dnia 11.05.2023 r. uczniowie klasy 7 podczas lekcji geografii odwiedzili szkolny geoogród. Efektem zajęć było podniesienie świadomości i wiedzy na temat przyrody nieożywionej. Podczas lekcji został wykorzystany aparat zakupiony w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”.
Kamila Leoniak

LEKCJA RELIGII

Dnia 10.05.2023 r. w kl.IV na lekcji religii, której temat było: „Przy przydrożnych kapliczkach modlimy się do Matki Bożej” wykorzystano aparat fotograficzny Canon EOS. Na wstępie lekcji uczniom udzielono instruktażu dotyczącego posługiwania się tego rodzaju aparatem fotograficznym. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie fotografowali piękną kapliczkę niedaleko szkoły. Lekcje przeprowadziła p.Beata Dembowska.

LEKCJA TECHNIKI ”

W 10.05.2023 r. na lekcji techniki w klasie VI uczniowie budowali obwody elektryczne. Do pracy zostały wykorzystane pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

KONKURS EASY ENGLISH

25 kwietnia 2023 roku odbył się V Gminny Konkurs Języka Angielskiego Easy English . Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Burkacie. Naszą szkołę godnie reprezentowała 5 – osobowa drużyna z klasy VIII w składzie – Katarzyna Grabińska, Nikola Szpejna, Zuzanna Wiśniewska, Dawid Backiel i Oskar Rudnicki.

Zuzanna Wiśniewska zdobyła I miejsce, a Oskar Rudnicki – II miejsce w konkursie indywidualnym. Uczniów przygotowała nauczycielka języka angielskiego p.Anna Kamińska.

Gratulacje

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Dnia 27.04.2023 r. uczniowie klasy 5, 6 i 8 odbyli wycieczkę do Warszawy podczas, której zwiedzili Stadion Narodowy, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Na pamiątkę wykonywaliśmy zdjęcia i nagrywaliśmy filmiki aparatem oraz kamerą, które zostały pozyskane w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”. Kamila Leoniak

SZTUKA ZE ŚMIECI

9 i 10 marca 2023 r. odbyły się w klasie I warsztaty w ramach programu edukacyjno- technologicznego „Laboratoria przyszłości”. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat technologii łączenia różnorodnych materiałów za pomocą kleju na gorąco. Uczniowie wykonali i ozdobili prace plastyczno-techniczne wg własnego. Do prac wykorzystywano materiały, które są odpadami. Zajęcia były bardzo ciekawe, a prace fantastyczne.

Danuta Gerlej

Dnia 17.02.2023r. klasa VI zainspirowana stawonogami i mięczakami postanowiła wykonać ich modele. Było aktywnie, kreatywnie i oczywiście wesoło. Już prawie wszystko wiemy o stawonogach i mięczakach. Do pracy został wykorzystany pistolet do kleju zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, a zdjęcia wykonaliśmy aparatem, który pozyskaliśmy także z tego programu.
                                                                                                          Kamila Leoniak

Dnia 8.02.2023 r. w Księżym Dworze odbył się bal karnawałowy, w którym uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym z Kurek, Kisin, Księżego Dworu oraz dzieci szkolne a także nauczyciele, wychowawcy. Bal odbył się na sali gimnastycznej. Impreza trwała od godziny 16.00 do 20.00. Zabawa została uwieczniona przy pomocy kamery cyfrowej oraz aparatu fotograficznego wykorzystanego z projektu „Laboratoria Przyszłosci”. Społeczność szkolna bawiła się przy muzyce DJ.Wyłoniono KRÓLOWĄ i KRÓLA BALU. Królową Balu została dziewczynka z grupy przedszkolnej w Kisinach Anastazja Rogowicz a Królem Balu karnawałowego został Julian Gadomski z klasy II. Wybrana para królewska otrzymała korony, po czym z wdziękiem zaprezentowała się wśród zebranych uczestników balu oraz gości. Pod koniec balu dzieci otrzymały paczki w postaci słodyczy, po czym rozeszły się do swoich domów pod opieką rodziców. Bal karnawałowy można zaliczyć więc do udanych.

Alina Próchniak

LEKCJA FIZYKI

Na lekcji fizyki dnia 04.01.2023r. realizując temat „Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny” uczniowie posługiwali się pojęciem siły magnetycznej (elektromagnetycznej), demonstrowali działanie siły magnetycznej, wyjaśniali od czego zależy siła magnetyczna i ustalali kierunek, zwrot działania siły magnetycznej na podstawie reguły lewej dłoni oraz opisywali działanie silnika elektrycznego prądu stałego wykorzystując sprzęt otrzymany w ramach „Laboratoria Przyszłości”.
Kamila Leoniak

LEKCJA TECHNIKI

W roku szkolnym 2022/2023 w styczniu na lekcji techniki w klasie V uczniowie wykonali  pudełko ze szpatułek. Do pracy został wykorzystany pistolet do kleju na gorąco zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

 Anna Nadwodna

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

Uczniowie klas V-VII na zajęciach plastyki w grudniu 2022r. wykorzystywali pistolet do kleju na gorąco tworząc Stroiki Bożonarodzeniowe wykorzystując materiały, które mocowane były przy użyciu kleju na gorąco.

Iwona Rogozińska

DRUKARKA 3D

Dnia 26.11.2022 r. klasy V i VII odbyły lekcje z wykorzystaniem drukarki 3D. Zajęcia te odbyły się w ramach lekcji informatyki oraz plastyki. Na lekcjach tych uczyliśmy się obsługi drukarki 3D. Uczniowie uczyli się jak zakładać i wprowadzić filament, kalibrować urządzenie i poziomować stół. Następnym krokiem było wprowadzenie do obsługi i konfiguracji programu Ultimaker Cura. Uczniowie dowiedzieli się, iż oprogramowanie Cura to slicer przeznaczony dla drukarek 3D. Jego zadaniem jest przerabianie trójwymiarowego modelu na warstwy i wygenerowanie poleceń dla drukarki 3D. Po zapoznaniu z drukarką i oprogramowaniem uczniowie przeszli do wyboru i tworzenia projektów na drukarkę. Efektem ich pracy był wydrukowany model królika.
Kamil Werner
Iwona Rogozińska

Lekcja fizyki

Lekcja fizyki dnia 05.10.2023r. w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” – „Podsumowanie wiadomości o elektryczności”. Podczas lekcji przypomnieliśmy zjawisko natężenia prądu i jego jednostkę – amper. Zwróciliśmy uwagę na napięcie elektryczne, które jest niezbędne do powstania prądu. Sformułowaliśmy podstawowe prawo przepływu prądu – prawo Ohma- i zdefiniowaliśmy pojęcie oporu. Uczniowie budowali proste obwody elektryczne a także interpretowali schematy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu.
                                                                                                                       Kamila Leoniak

„Mobilne Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Projekt zakłada
unowocześnianie szkół tak, aby zajęcia prowadzone były w angażujący i ciekawy
dla uczniów sposób. Lekcje mają także pomagać w odkrywaniu talentów. 13
października 2022 r
. gościliśmy w naszej szkole 2-osobowy zespół Edukatorów
w ramach akcji „Mobilne Laboratoria Przyszłości”. Blok szkoleniowy liczył dwa
ćwiczenia, każde ćwiczenie trwało jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia warsztatowe
były prowadzone były dla grup 10-15 osobowych. W czasie wizyty w szkole każdy z
Edukatorów poprowadził dwa bloki szkoleniowe. W sumie z warsztatów skorzystały
4 grupy uczniów – każdy trwał dwie godziny lekcyjne. Edukatorzy prowadzili
prezentacje z wykorzystaniem drukarki 3D oraz z zakresu elektroniki –
mikrokontrolerów. Akcja ma na celu aktywne i kreatywne wykorzystanie sprzętu
objętego projektem i wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami
wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Uczniowie pełni wrażeń dziękowali za
zajęcia.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną
misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w
sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i
rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach
Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości
60.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie
rozdysponowane zostało w zależności od wielkości szkół. jesteśmy placówką
edukacyjną od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 w kraju a uczy się w nich
495 017 uczniów). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania
nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i
innych form rozwijania umiejętności.

W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy już do szkoły
pierwsze wyposażenia:

– białe tablice magnetyczne ( 7 szt. )

– krzesła Karolek 6 do świetlicy szkolnej (18
szt)

– zestaw elektronika 2

– statyw,

– bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco,

– gimbal DJI – urządzenie służące do
panoramicznego uchwycenia krajobrazu i dużych przestrzeni, przyspieszania 
czasu i ruchu na nagraniu, rejestracji wszystkich szczegółów w zwolnionym
tempie.

W II półroczu 2021/2022 otrzymaliśmy pozostały
sprzęt w ramach Programu. Nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie
finansowe w wysokości 60.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

ZAKUPIONY SPRZĘT

Laptop multimedialny

Kamera cyfrowa – SONY HDR

Oświetlenie do realizacji nagrań – lampa LED

Statyw studyjny GlareOne oświetleniowy

Greenscreen – tło Fomei tekstylne

Zestaw do zawieszania tła

Aparat fotograficzny – lustrzanka Canon

Mikrokontroler z czujnikami akcesoriami.

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

Mikroport. Synco G1 A1 bezprzewodowy system
mikrofonowy 2,4 GHz

Drukarka 3D Banach School

szafka z pojemnikami na drukarkę 3D
 filamenty: czerwony, szary, niebieski, zielony, czarny, fioletowy,
turkusowy

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Power Dynamics

Elektryczność – walizka doświadczalna z kartami
pracy i scenariuszami

Okulary ClassVR Premium VRP8

Licencja ClassVR – roczny dostęp do portalu
portalu wirtualnych lekcji

oraz

szafa warsztatowa

laptop