DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

Uczniowie klas V-VII na zajęciach plastyki wykorzystywali pistolet do kleju na gorąco tworząc Stroiki Bożonarodzeniowe wykorzystując materiały, które mocowane były przy użyciu kleju na gorąco.

Iwona Rogozińska

DRUKARKA 3D

Dnia 26.11.2022 r. klasy V i VII odbyły lekcje z wykorzystaniem drukarki 3D. Zajęcia te odbyły się w ramach lekcji informatyki oraz plastyki. Na lekcjach tych uczyliśmy się obsługi drukarki 3D. Uczniowie uczyli się jak zakładać i wprowadzić filament, kalibrować urządzenie i poziomować stół. Następnym krokiem było wprowadzenie do obsługi i konfiguracji programu Ultimaker Cura. Uczniowie dowiedzieli się, iż oprogramowanie Cura to slicer przeznaczony dla drukarek 3D. Jego zadaniem jest przerabianie trójwymiarowego modelu na warstwy i wygenerowanie poleceń dla drukarki 3D. Po zapoznaniu z drukarką i oprogramowaniem uczniowie przeszli do wyboru i tworzenia projektów na drukarkę. Efektem ich pracy był wydrukowany model królika.
Kamil Werner
Iwona Rogozińska

Lekcja fizyki

Lekcja fizyki w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” – „Podsumowanie wiadomości o elektryczności”. Podczas lekcji przypomnieliśmy zjawisko natężenia prądu i jego jednostkę – amper. Zwróciliśmy uwagę na napięcie elektryczne, które jest niezbędne do powstania prądu. Sformułowaliśmy podstawowe prawo przepływu prądu – prawo Ohma- i zdefiniowaliśmy pojęcie oporu. Uczniowie budowali proste obwody elektryczne a także interpretowali schematy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu.
                                                                                                                       Kamila Leoniak

Lekcja techniki

W roku szkolnym 2022/2023 we wrześniu na lekcji techniki w klasie VI uczniowie z wielkim zainteresowaniem budowali proste obwody elektryczne wykorzystując sprzęt zakupiony ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zestaw Elektryczność, tj. walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami, pozwala uczniom i nauczycielom na demonstrację przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych ciał.

„Mobilne Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Projekt zakłada unowocześnianie szkół tak, aby zajęcia prowadzone były w angażujący i ciekawy dla uczniów sposób. Lekcje mają także pomagać w odkrywaniu talentów. 13 października 2022 r. gościliśmy w naszej szkole 2-osobowy zespół Edukatorów w ramach akcji „Mobilne Laboratoria Przyszłości”. Blok szkoleniowy liczył dwa ćwiczenia, każde ćwiczenie trwało jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia warsztatowe były prowadzone były dla grup 10-15 osobowych. W czasie wizyty w szkole każdy z Edukatorów poprowadził dwa bloki szkoleniowe. W sumie z warsztatów skorzystały 4 grupy uczniów – każdy trwał dwie godziny lekcyjne. Edukatorzy prowadzili prezentacje z wykorzystaniem drukarki 3D oraz z zakresu elektroniki – mikrokontrolerów. Akcja ma na celu aktywne i kreatywne wykorzystanie sprzętu objętego projektem i wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Uczniowie pełni wrażeń dziękowali za zajęcia.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie rozdysponowane zostało w zależności od wielkości szkół. jesteśmy placówką edukacyjną od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 w kraju a uczy się w nich 495 017 uczniów). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy już do szkoły pierwsze wyposażenia:

– białe tablice magnetyczne ( 7 szt. )

– krzesła Karolek 6 do świetlicy szkolnej (18 szt)

– zestaw elektronika 2

– statyw,

– bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco,

– gimbal DJI – urządzenie służące do panoramicznego uchwycenia krajobrazu i dużych przestrzeni, przyspieszania  czasu i ruchu na nagraniu, rejestracji wszystkich szczegółów w zwolnionym tempie.

W II półroczu 2021/2022 otrzymaliśmy pozostały sprzęt w ramach Programu. Nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

ZAKUPIONY SPRZĘT

Laptop multimedialny

Kamera cyfrowa – SONY HDR

Oświetlenie do realizacji nagrań – lampa LED

Statyw studyjny GlareOne oświetleniowy

Greenscreen – tło Fomei tekstylne

Zestaw do zawieszania tła

Aparat fotograficzny – lustrzanka Canon

Mikrokontroler z czujnikami akcesoriami.

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

Mikroport. Synco G1 A1 bezprzewodowy system mikrofonowy 2,4 GHz

Drukarka 3D Banach School

szafka z pojemnikami na drukarkę 3D
 filamenty: czerwony, szary, niebieski, zielony, czarny, fioletowy, turkusowy

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Power Dynamics

Elektryczność – walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami

Okulary ClassVR Premium VRP8

Licencja ClassVR – roczny dostęp do portalu portalu wirtualnych lekcji

oraz

szafa warsztatowa

laptop