Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60.000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie rozdysponowane zostało w zależności od wielkości szkół. jesteśmy placówką edukacyjną od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 w kraju a uczy się w nich 495 017 uczniów). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy już do szkoły pierwsze wyposażenia:

– białe tablice magnetyczne ( 7 szt. )

– krzesła Karolek 6 do świetlicy szkolnej (18 szt)

– zestaw elektronika 2

– statyw,

– bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco,

– gimbal DJI – urządzenie służące do panoramicznego uchwycenia krajobrazu i dużych przestrzeni, przyspieszania  czasu i ruchu na nagraniu, rejestracji wszystkich szczegółów w zwolnionym tempie.