KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

L.p.Imię i nazwiskoPrzedmioty
1.mgr inż. Urszula Cieślińskadyrektor szkoły,
biologia
2.mgr Ewa Wiśniewskawicedyrektor szkoły,
pedagog szkolny, zaj. rewalidacyjne, doradztwo zawodowe, pp-p
3.mgr Kaszubska Wiesławaedukacja wczesnoszkolna (I), biblioteka, świetlica,
4.mgr Maria Stańczykedukacja wczesnoszkolna (II) plastyka, pp-p
5.mgr Danuta Gerlejedukacja wczesnoszkolna (III),
pp-p, świetlica
6.mgr Anna Nadwodnawychowawca klasy IV,
matematyka, technika, fizyka, WDŻ
7.mgr Kamila Leoniakwychowawca klasy V,
przyroda, biologia, chemia, geografia
8.mgr Iwona Rogozińskawychowawca klasy VI,
historia, WOS, plastyka, muzyka
9.mgr inż. Marzena Cedlerskawychowawca klasy VII,
matematyka, świetlica
10.mgr Kamil Wernerwychowawca klasy VIII A,
informatyka, wych-fiz, EDB
11.mgr Mariola Balickawychowawca klasy VIIIB,
j. polski, świetlica, pp-p
12.mgr Patrycja Tatkowskawychowanie przedszkolne – Księży Dwór
13.mgr Maria Borkowskawychowanie przedszkolne – Kurki
14.mgr Plebaniak Halinawychowanie przedszkolne – Kisiny
15.Aleksandra Mrowińskawychowanie przedszkolne – Wysoka
16.mgr Anna Kamińskaj. angielski
17.mgr Kamila Łęgowskaj. niemiecki
18.mgr Izabela Ciesielskalogopedia, j. polski
19.mgr Beata Dembowskareligia, świetlica
20.mgr Szymon Krzykowskiwychowanie fizyczne
21.mgr Jolanta Kowalewska

Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia – Danuta Gerlej

Szkolny Koordynator ds. PPOŻ – Kamil Werner

Opiekun Rady Rodziców – Mariola Balicka

Lider WDN – Ewa Wiśniewska

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego – Danuta Gerlej

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Iwona Rogozińska, Izabela Ciesielska, Kamil Werner

Opiekun Szkolnego Koła Caritas – Beata Dembowska

Pielęgniarka szkolna – Stanisława Ludwiczak

Pracownicy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej
m. Janusza Korczaka w Księżym Dworze

Sobiewska Agnieszka – sekretarka

Domozych Iwona – obsługa

Podpora Dorota – obsługa

Banaś Katarzyna – obsługa

Szczepańska Maria – obsługa

Stępka Jarosław – konserwator

Jadanowska Emilia – –