KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2022/2023

L.p.Imię i nazwiskoPrzedmioty
1.mgr Ewa WiśniewskaDyrektor szkoły
2.mgr Maria Stańczykedukacja wczesnoszkolna Ia, świetlica
3.mgr Halina Plebaniakedukacja wczesnoszkolna Ib
4. mgr Danuta Gerlejedukacja wczesnoszkolna II, terapeuta szkolny,
5.mgr Kaszubska Wiesławaedukacja wczesnoszkolna III, biblioteka
6.mgr inż. Marzena Cedlerskawychowawca klasy IV, matematyka
7.mgr Anna Kamińskawychowawca klasy V, j. angielski
8.mgr Anna Nadwodnawychowawca klasy VI,
matematyka, technika, WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
9.mgr Kamila Leoniakwychowawca klasy VII,
fizyka, biologia, chemia, geografia
10.mgr Iwona Rogozińskawychowawca klasy VIII,
historia, WOS, plastyka, muzyka
11.mgr Izabela Ciesielskalogopedia, j. polski
12.mgr Kamil Wernerinformatyka, wych-fiz, EDB
13.mgr Mariola Balickaj. polski
14.mgr Maria Borkowskawychowanie przedszkolne – Kurki
15.mgr Patrycja Jakubowskawychowanie przedszkolne – Kisiny
16.mgr Aleksandra Mrowińskawychowanie przedszkolne – Wysoka, pedagog specjalny
17.mgr Jolanta Kowalewskawychowanie przedszkolne – Księży Dwór
18.mgr Kamila Łęgowskaj. niemiecki
19.mgr Tobiasz Sternickipsycholog
20.mgr Beata Dembowskareligia
21.mgr Szymon Krzykowskiwychowanie fizyczne
22.mgr Elżbieta Krysiakpedagog specjalny, świetlica

Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia – Danuta Gerlej

Szkolny Koordynator ds. PPOŻ – Kamil Werner

Opiekun Rady Rodziców – Mariola Balicka

Lider WDN – Marzena Cedlerska

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego – Wiesława Kaszubska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Anna Kamińska

Opiekun Szkolnego Koła Caritas – Beata Dembowska

Pielęgniarka szkolna – Ewa Trybel

Pracownicy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej
m. Janusza Korczaka w Księżym Dworze

Lipowska Emilia – sekretarka

Domozych Iwona – obsługa

Podpora Dorota – obsługa

Banaś Katarzyna – obsługa

Szczepańska Maria – obsługa

Stępka Jarosław – konserwator