KADRA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2021/2022

L.p.Imię i nazwiskoPrzedmioty
1.mgr inż. Urszula Cieślińskadyrektor szkoły,
biologia, przyroda
2.mgr Ewa Wiśniewskawicedyrektor szkoły,
pedagog szkolny, zaj. rewalidacyjne, doradztwo zawodowe
3.mgr Kaszubska Wiesławaedukacja wczesnoszkolna II, biblioteka, świetlica,
4.mgr Maria Stańczykedukacja wczesnoszkolna III, świetlica
5.mgr Danuta Gerlejedukacja wczesnoszkolna I, terapeuta szkolny,
świetlica
6.mgr Anna Nadwodnawychowawca klasy V,
matematyka, technika, WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
7.mgr Kamila Leoniakwychowawca klasy VI,
fizyka, biologia, chemia, geografia
8.mgr Iwona Rogozińskawychowawca klasy VII,
historia, WOS, plastyka, muzyka
9.mgr inż. Marzena Cedlerskawychowawca klasy VIII,
matematyka
10.mgr Kamil Wernerinformatyka, wych-fiz, EDB
11.mgr Mariola Balickaj. polski, świetlica
12.mgr Alina Próchniaklogopedia, świetlica
13.mgr Maria Borkowskawychowanie przedszkolne – Kurki
14.mgr Plebaniak Halinawychowanie przedszkolne – Kisiny
15.Aleksandra Mrowińskawychowanie przedszkolne – Wysoka, pedagog specjalny
16.mgr Anna Kamińskawychowawca klasy IV, j. angielski
17.mgr Kamila Łęgowskaj. niemiecki
18.mgr Tobiasz Sternickipsycholog
19.mgr Beata Dembowskareligia
20.mgr Szymon Krzykowskiwychowanie fizyczne, świetlica
21.mgr Jolanta Kowalewskawychowanie przedszkolne – Księży Dwór

Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia – Danuta Gerlej

Szkolny Koordynator ds. PPOŻ – Kamil Werner

Opiekun Rady Rodziców – Mariola Balicka

Lider WDN – Ewa Wiśniewska

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego – Maria Stańczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Iwona Rogozińska

Opiekun Szkolnego Koła Caritas – Beata Dembowska

Pielęgniarka szkolna – Stanisława Ludwiczak

Pracownicy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej
m. Janusza Korczaka w Księżym Dworze

Jadanowska Emilia – sekretarka

Domozych Iwona – obsługa

Podpora Dorota – obsługa

Banaś Katarzyna – obsługa

Szczepańska Maria – obsługa

Stępka Jarosław – konserwator