W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół”, który jest kontynuacją programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka” realizowanych w ubiegłych latach.

W programie aktualnie uczestniczą uczniowie klas I-III. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach programu owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne będą udostępniane uczniom naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 w I półroczu od 04.10.2021 r. do 17.12.2021 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org