Warsztaty wielkanocne

25 marca 2024 roku uczniowie klas Ib i II uczestniczyli w popołudniowych warsztatach wielkanocnych. Na zajęciach uczniowie mieli okazję do wykazania się kreatywnością i umiejętnościami artystycznymi. Wspólnie z rodzicami wykonywali ozdoby wielkanocne metodą decuopage. Ta technika zdobienia polega na naklejaniu na dekorowanym obiekcie warstw cienkiego papieru. Ozdoba została trwale przytwierdzona do drewnianej podstawy za pomocą  kleju na gorąco. Używając klejarki uczniowie rozwijali swoje umiejętności manualne, techniczne, samodzielnego myślenia, pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na swoim stanowisku pracy.  Organizatorkami warsztatów były panie: Halina Plebaniak i Danuta Gerlej. 

Lekcja techniki

W 24.05.2024 r. na lekcji techniki w klasie VI uczniowie budowali obwody elektryczne. Do pracy zostały wykorzystane pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.