PRZYJAZDY DO SZKOŁY

WYJAZDY AUTOBUSÓW Z MIEJSCOWOŚCIPRZYJAZD DO SZKOŁY
Kisiny – 7.22w szkole 7.40  
Kurki   – 7.33
Pierławki droga wojewódzka – 7,20w szkole 7.50
Pierławki Małe – 2.28
Pierławki – 7.35
Wysoka (0) – 7.43

   ODJAZD ZE SZKOŁY

WYJAZDY AUTOBUSÓW ZE SZKOŁYGodzina
Kisiny                  12.45 14.35 ( pon, śr, pt ) 15.20 ( wt, czw )  
Kurki    

Pierławki Wysoka
12.45 14.35 ( pon, śr, pt ) 15.20 ( wt, czw )  
Oddział Przedszkolny w Wysokiej (do Pierławki)13.00
Rozkład jazdy autobusów szkolnych w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Księżym Dworze w roku szkolnym 2021/2022