Organizacja szczepień

Informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków.https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf Deklaracja na szczepienia. https://dokumenty.mein.gov.pl/12f27be0-265a-4558-9efd-813895326284/deklaracjanaszczepienia.docx Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciwCOVID-19 https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat