W piątek 25 czerwca 2021 roku zakończył się wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, bowiem dla większości uczniów kojarzący się ze zdalnym nauczaniem.   
W odróżnieniu od roku poprzedniego, tym razem uczniowie mogli pożegnać się w klasach, a przede wszystkim wziąć udział w uroczystym apelu  podsumowującym  rok szkolny, odebrać świadectwa, nagrody za szczególne osiągnięcia. Szczególnie serdecznie pożegnano uczniów klasy ósmej, którzy
od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w nowych szkołach

Żegnaj szkoło ! Witajcie wakacje !